Vállalkozási feltételek és tanulótájékoztató „AM” kategóriás tanulók részére

 


1.Képzőszerv neve:
Molnár Károly e.v. (Kari-Car Autósiskola)
   Képzőszerv székhelye: 8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 23/A. 2/1.

Képzőszerv levelezési címe: 8653 Ádánd, Árpád u.19.
   E-mail cím: autosiskola@karicar.hu

Honlap címe: www.karicar.hu
   Képzőszerv telefonszáma: 70/352-3685

Képzőszerv számlaszáma: 11773432-10871049-00000000 (OTP Bank Zrt)

2.A cég formája: egyéni vállalkozás

3.Nyilvántartási szám (vállalkozói engedély szám): 18735962

4.Az iskolavezető neve: Molnár Károly

E-mail cím: autosiskola@karicar.hu

Telefonszáma: 20/933-8048

5.Az ügyfélfogadó helyiség címe: 8600 Siófok, Fő utca 71-81.
   Az ügyfélfogadó telefonszáma: 70/352-3685
   Az ügyfélfogadás időpontja: hétfő, szerda,péntek: 10:00-12.00-ig 13:00-16:00-ig

(Hétvége kivételével a többi napon is elérhetőek vagyunk, egyeztessünk!)

6.Telephelyeink: 8600 Siófok, Fő utca 71-81.

Telefonszám: 70/352-3685

7.A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés.

8.Előírt egészségi alkalmassági feltétel: nincs.

9.A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

14. életévét betöltötte, vagy annál 6 hónappal fiatalabb

az elméleti tanfolyam díját befizette

meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.

A vizsgára bocsátás feltételei:

a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette

nyilatkozik arról, hogy tud írni-olvasni

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzése:

  • A vizsgákat szervezi és az igazolást kiállítja a Magyar Vöröskereszt. Felkészülési lehetőségekről tájékoztatást nyújt iskolánk.

A vezetői engedély átvételének feltételei (az okmányirodában):

a sikeres forgalmi vizsgáról kiállított igazolást a vizsgaközpont megküldte a közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére (1 munkanap)

személyazonosságát igazolta

közúti elsősegély-nyújtás vizsgájáról szóló igazolást (vagy mentességet adó bizonyítványát) bemutatta

10.A tanfolyam tantárgyai:

Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (12 óra), járművezetés elmélete (4 óra). Az elméleti oktatás 16:00-kor kezdődik, és 19:30-kor ér véget, ezáltal egy oktatási alkalom 4×45 perc tanórát tartalmaz.

E-learning képzést (otthoni tanulás interneten) saját időbeosztás szerint, a tananyag-csomag időkeretén belül végezheti el.

Gyakorlati oktatás (és óraszámai): a választott képzőszerv vállalkozási feltétele szerint

11. Gyakorlati oktatás: a gyakorlati oktatás partneriskolánknál, vagy az Ön által választott másik képzőszervnél történik. Ajánlott partneriskolánk az ATI Megyei Autóközlekedési Tanintézet Veszprém Kft. (Elérhetőségei: 8200 Veszprém Kádártai u. 33. Tel: 88/422-411, +3630/604-1058. Web:ativeszprem.hu. Email: mail@ativeszprem.hu )

12.Hiányzás foglalkozásról:

Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet. Hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.

13.Tanfolyami és vizsgadíjak:

Elméleti oktatás díja: 35.000,- Ft

A gyakorlati oktatás óradíja: *

Tandíj összesen: *

A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: *

Elméleti vizsga díja: 4,600,- Ft +400,- Ft vizsgadíjhoz kapcsolódó költség

Járműkezelési vizsga díja: 3.600,- Ft 

Forgalmi vizsga díja: 3.600,- Ft 

Vizsgadíjak összesen: 11.800,- Ft + 400,- Ft vizsgadíjhoz kapcsolódó költség

Teljes képzési költség: *

Az elméleti tan- és vizsga díjakat a képzőszerv pénztárába kell befizetni vagy bankszámlájára utalni. A gyakorlati oktatás és vizsgák díjait az ATI Megyei Autóközlekedési Tanintézet Veszprém Kft (vagy a választott másik képzőszerv) részére kell teljesíteni.

(*: az Ön által választott képzőszerv díjaitól függő összegek)

14.Mentességek:

Mentesíthető az elsősegély-nyújtó vizsga alól, aki ilyen irányú képzettséggel rendelkezik. Ezt igazoló bizonyítványok megfelelőségét a Vöröskereszt mérlegeli és dönti el.

A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett: a) a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet, b)6 . az egészségi állapotából következően – a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan – szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat, c)7 az a – szakorvosi igazolással rendelkező – hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.

15.Tanuló áthelyezés: Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, képzési igazolást kell kérnie, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően állít ki (3 munkanapon belül). Az igazolás kiállításáért a képzőszerv 5.000,- Ft-ot számíthat fel. Az igénybe nem vett vizsgadíj illetve szolgáltatás díját a képzőszerv visszafizeti.

16.Elméleti oktatás helye: 8600 Siófok, Fő utca 71-81.
     Járműkezelési és Forgalmi oktatás helye: az Ön által választott képzőszervtől függ.

17. Pótóra igénylés: a szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, melynek díját az Ön által választott képzőszerv részére kell teljesíteni.

18.Felügyeletet ellátó szervezet: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Dél-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály.
Címe: 7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2.
Telefon: 82/527-640
Engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
Címe: 1066 Budapest, Teréz krt.62.
Telefon.: 06-1-8141818

19.A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

A tanfolyam (és annak egyes részeire) vonatkozó határidőket és a vizsgák teljesítésének határidejét figyelje és tartsa be.

A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.

A vizsgázónak késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.

20. A vizsgadíjak:

Elméleti vizsga díja: 4.600 Ft +400,- Ft vizsgadíjhoz kapcsolódó költség

Járműkezelési vizsga díja: 3.600,- Ft 

Forgalmi vizsgadíj: 3.600,- Ft 

A fenti díjakat a képzőszerv pénztárába kell befizetni vagy bankszámlájára utalni.

21. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos egyéb előírások:

Külföldi állampolgár rendelkezzen magyarországi lakcímmel vagy tartózkodási hellyel.

Kapcsolat

autosiskola@karicar.hu

+36 70 352-3685

8600 Siófok, Fő utca 71-81.