Vállalkozási feltételek és tanulótájékoztató „B” kategóriás tanulók részére

 1. Képzőszerv neve: Molnár Károly e.v. (Kari-Car Autósiskola)
  Képzőszerv székhelye: 8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 23/A. 2/1.

Képzőszerv levelezési címe: 8653 Ádánd, Árpád u. 19.

E-mail cím: autosiskola@karicar.hu

Honlap címe: www.karicar.hu
Képzőszerv telefonszáma: 20/933-8048

 1. A cég formája: egyéni vállalkozás
 2. Nyilvántartási szám (vállalkozói engedély szám): 18735962
 3. Az iskolavezető neve: Molnár Károly

E-mail cím: autosiskola@karicar.hu

Telefonszáma: 20/933-8048

 1. Az ügyfélfogadó helyiség címe: 8600 Siófok, Fő utca 71-81.
  Az ügyfélfogadó telefonszáma: 70/352-3685
  Az ügyfélfogadás időpontja: hétfő,szerda,péntek: 10:00-12.00-ig 13:00-16:00-ig  

(Hétvége kivételével a többi napon is elérhetőek vagyunk, egyeztessünk!)                                                

 1. Telephelyeink: 8600 Siófok, Fő utca 71-81.

Telefonszám: 70/352-3685

 1. A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés.
 2. Előírt egészségi és alkalmassági feltétel: háziorvos által kiállított alkalmassági igazolás.
 3. A tanfolyamra történő felvétel feltételei:
  • életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
  • az elméleti tanfolyam díját befizette
  • meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során

A vizsgára bocsátás feltételei:

 • a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette
 • alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik hogy elvégezte, és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának átadta
 • orvosi alkalmasságot igazoló okiratot leadta

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzése:

A vizsgákat szervezi  és a tanúsítványt kiállítja a Magyar Vöröskereszt.

Felkészülési lehetőségekről tájékoztatást nyújt iskolánk.

A vezetői engedély átvételének feltételei (az okmányirodában):

 • a sikeres forgalmi vizsgáról kiállított igazolást a vizsgaközpont megküldte a közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére (1 nap)
 • személyazonosságát igazolta
 • közúti elsősegély-nyújtás vizsgájáról szóló igazolást (vagy mentességet adó bizonyítványát) bemutatta
 • orvosi alkalmassági igazolást bemutatta
 1. A tanfolyam tantárgyai:
  • Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (20 óra), vezetéselmélet (6 óra), szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (2 óra). Az elméleti oktatások 16:00-kor kezdődnek, és 19:30-kor érnek véget, ezáltal egy oktatási alkalom 4×45 perc tanórát

tartalmaz.

 • E-learning képzést (otthoni tanulás interneten) saját időbeosztás szerint, a tananyag-csomag időkeretén belül végezheti el.
 • Gyakorlati oktatás (és óraszámai): a választott képzőszerv vállalkozási feltétele szerint.
 1. Gyakorlati oktatás: a gyakorlati oktatás partneriskolánknál, vagy az Ön által választott másik képzőszervnél történik. Ajánlott partneriskolánk az „ÁSZ” Autósiskola Kft. (Elérhetőségei: 7285 Törökkoppány, Kossuth Lajos utca 46. Tel: 30/921-9617. Web: aszautosiskola.hu. Email: info@aszautosiskola.hu )                                                       12. Hiányzás foglalkozásról:

Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet. Hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.

13.Tanfolyami és vizsgadíjak:

 • Elméleti oktatás díja: 40.000,- Ft
 • A gyakorlati oktatás óradíja: *
 • Tandíj összesen: *
 • A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: *
 • Elméleti vizsga díja: 4.600,- Ft +400,- Ft vizsgadíjhoz kapcsolódó költség
 • Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft
 • Vizsgadíjak összesen: 15.600,- Ft + 400,- Ft vizsgadíjhoz kapcsolódó költség
 • Teljes képzési költség: *

Az elméleti tan- és vizsga díjakat a képzőszerv pénztárába kell befizetni vagy bankszámlájára utalni. A gyakorlati oktatás és vizsgák díjait az „ÁSZ” Autósiskola Kft  (vagy a választott másik képzőszerv) részére kell teljesíteni.

(*: az Ön által választott képzőszerv díjaitól függő összegek)

14.Mentességek:

 • Mentesíthető az elsősegély-nyújtó vizsga alól, aki ilyen irányú képzettséggel rendelkezik. Ezt igazoló bizonyítványok megfelelőségét a Vöröskereszt mérlegeli és dönti el.
 • A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett: a) a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet, b)6 . az egészségi állapotából következően – a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan – szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat, c)7 az a – szakorvosi igazolással rendelkező – hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet
 1. Tanuló áthelyezés:

Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, képzési igazolást kell kérnie három példányban, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően állít ki (3 munkanapon belül). Az igazolás kiállításáért a képzőszerv 8.800,- Ft díjat számíthat fel. A fel nem használt, de befizetett díjakat a képzőszerv visszafizeti.

16.Elméleti oktatás helye: 8600 Siófok, Fő utca 71-81.

 Gyakorlati oktatás helye: az Ön által választott képzőszervtől függ.

 1. Pótóra igénylés: a szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, melynek díját az Ön által választott képzőszerv részére kell teljesíteni.
 2. Felügyeletet ellátó szervezet: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Dél-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály.
  Címe: 7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2.
  Telefon: 82/527-640
  Engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
  Címe: 1066 Budapest, Teréz krt.62.
  Telefon.: 06-1-8141818
  19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
 • A tanfolyamra (és annak egyes részeire) vonatkozó határidőket és a vizsgák teljesítésének határidejét figyelje és tartsa be.
 • A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.
 • A vizsgázónak késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.
 1. Vizsgadíjak:

                        Elméleti vizsga díja: 4.600,- Ft + 400,- Ft vizsgadíjhoz kapcsolódó költség

Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft

A fenti díjakat a képzőszerv pénztárába kell befizetni vagy bankszámlájára utalni.

 

 1. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos egyéb előírások:
 • Külföldi állampolgár igazolhatja az alapfokú iskolai végzettség meglétét: a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel, b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány ba) eredeti példányával, bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával, bc) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy bd) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.
 • Külföldi állampolgár rendelkezzen magyarországi lakcímmel vagy tartózkodási hellyel.

Kapcsolat

autosiskola@karicar.hu

+36 70 352-3685

8600 Siófok, Fő utca 71-81.