Tisztelt Érdeklődő!

Jó helyen jár, Ön megtalálta a Kari-Car honlapját! Molnár Károly vagyok, az autósiskola alapítója. Az iskolát egyéni vállalkozóként működtetem, de inkább családi vállalkozásnak nevezem. Remélem hamarosan Ön is érezni fogja a családias légkört! Engedje meg, hogy bemutatkozzunk!

Az iskola vezetője én vagyok. 1988-ban kezdtem a járművezető-képzéssel foglalkozni. Elméleti és gyakorlati oktatást egyaránt végeztem, több kategóriában. Személygépkocsitól a teherautóig, nehéz pótkocsiig terjedően. Hivatásos autóbusz-vezetőként is tevékenykedem, az itt szerzett tapasztalatok is segítik oktatói munkámat. 2016-ban megszereztem az iskolavezetői képesítést és megalapítottam a Kari-Car-t.

Az autósiskola ügyintézője, lelke Molnár Henrietta, a feleségem. Korábban a bankszakmában dolgozott, majd az idősek otthonának gazdasági ügyeit intézte. Forduljanak hozzá bizalommal, minden üggyel-bajjal ami a képzés és a vizsga során felmerül!

Oktatógárdánk legtöbb tagja sok éves tapasztalattal bír, de már itt vannak a fiatalok is.  Azért választottam őket mert tudom, hogy Ön jó kezekben lesz náluk.

A 2017.-es évtől elindítottuk a saját szervezésű elsősegély tanfolyamokat. Ennek koordinátora szintén rutinos, elismert szakember az egészségügyi oktatás területén.

 

Az egész csapat nevében ígérem, hogy legjobb tudásunk szerint azon fogunk dolgozni, hogy Ön felkészült legyen a vizsgára és azt sikerrel teljesítse!

Kívánunk mindenkinek jó tanulást, eredményes felkészülést, és sikeres vizsgát!

Molnár Károly és Henrietta

 

Olvassa el, az alábbi hasznos információt az állami támogatásról :

A „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges elméleti tanfolyam, illetve elméleti vizsga díjának megfizetéséhez az állam támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt. A támogatást az a magyar állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)-h) pontjában meghatározott személy veheti igénybe, aki 

- a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát 2018. július 1-jét követően tette le, és a vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be, vagy 

- a 20. életévét már betöltötte, és a vizsga napján - csecsemőgondozási díjban, - gyermekgondozási díjban vagy - gyermekgondozást segítő ellátásban részesült, feltéve, hogy korábban a támogatást még nem vette igénybe és a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételére 2020. június 30-a után került sor.

Az igény előterjesztésének határideje A támogatás iránti kérelem a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül terjeszthető elő. A megjelölt határidő jogvesztő. A támogatás mértéke A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25000 forint.