Vállalkozási feltételek és tanulótájékoztató "A1" kategóriás tanulók részére, érvényes "B" kategóriás vezetői engedéllyel

1. Képzőszerv neve: Molnár Károly e.v. (Kari-Car Autósiskola)
    Képzőszerv székhelye: 8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 23/A. 2/1.

   Képzőszerv levelezési címe: 8653 Ádánd, Árpád u. 19.

    E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

   Honlap címe: www.karicar.hu
   Képzőszerv telefonszáma: 70/352-3685

   Képzőszerv számlaszáma: 11773432-10871049-00000000 (OTP Bank Zrt)

2. A cég formája: egyéni vállalkozás

3. Nyilvántartási szám (vállalkozói engedély szám): 18735962

4. Az iskolavezető neve: Molnár Károly

    E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

    Telefonszáma: 20/933-8048

5. Az ügyfélfogadó helyiség címe: 8600 Siófok, Fő utca 71-81.
    Az ügyfélfogadó telefonszáma: 70/352-3685
    Az ügyfélfogadás időpontja: hétfő,szerda,péntek: 10:00-12.00-ig 13:00-16:00-ig

(Hétvége kivételével a többi napon is elérhetőek vagyunk, egyeztessünk!)

6. Telephelyeink: 8600 Siófok, Fő utca 71-81.

    Telefonszám: 70/352-3685

7. A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés.

8. Előírt egészségi és alkalmassági feltétel: orvosi alkalmasság igazolása.

9. A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

17. életévét betöltötte.

az elméleti tanfolyam díját befizette

érvényes "B" kategóriás vezetői engedélyét a képzőszerv megbízottjának - fénymásolat készítése céljából - átadta

valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.

A vizsgára bocsátás feltételei:

a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette

alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik hogy elvégezte, és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának átadta

A vezetői engedély átvételének feltételei (az okmányirodában):

a sikeres forgalmi vizsgáról kiállított igazolást a vizsgaközpont megküldte a közlekedési igazgatási hatóság részére (3 munkanap)

személyazonosságát igazolta és érvényes jogosítványát bemutatta

10. A tanfolyam tantárgyai:

Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (1 óra), vezetéselmélet (1 óra), szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (1 óra). Az elméleti oktatások 16:00-kor kezdődnek, és 18:35-kor érnek véget, ezáltal az oktatási alkalom 3×45 perc tanórát tartalmaz.

E-learning képzést (otthoni tanulás interneten) saját időbeosztás szerint, a tananyag-csomag időkeretén belül végezheti el.

Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (1 óra), városi vezetés (1 óra), vizsga (1 óra).

A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 2 órát vezessen és ez idő alatt legalább 30 km-t tegyen meg.

11. Gyakorlati oktatás: a gyakorlati oktatás partneriskolánknál, vagy az Ön által választott másik képzőszervnél történik. Ajánlott partneriskolánk az ATI Megyei Autóközlekedési Tanintézet Veszprém Kft. (Elérhetőségei: 8200 Veszprém Kádártai u. 33. Tel: 88/422-411, +3630/604-1058. Web:ativeszprem.hu. Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. )

12. Hiányzás foglalkozásról:

Az elméleti foglalkozásról hiányzás legfeljebb 10% lehet. Ezt meghaladó hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.

A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet. A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni. Ellenkező esetben a tanuló köteles megtéríteni az elmaradt foglalkozások óradíjait.

13.Tanfolyami és vizsgadíjak:

Elméleti oktatás díja: 20.000,- Ft.

A gyakorlati oktatás óradíja: *

Tandíj összesen: *

A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: *

Elméleti vizsga díja: 4.600,- Ft +400,- Ft vizsgadíjhoz kapcsolódó költség

Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft 

Vizsgadíjak összesen: 15.600,- Ft + 400,- Ft vizsgadíjhoz kapcsolódó költség 

Teljes képzési költség: *

Az elméleti tan- és vizsga díjakat a képzőszerv pénztárába kell befizetni vagy bankszámlájára utalni. A gyakorlati oktatás és vizsgák díjait az ATI Megyei Autóközlekedési Tanintézet Veszprém Kft  (vagy a választott másik képzőszerv) részére kell teljesíteni.

(*: az Ön által választott képzőszerv díjaitól függő összegek)

14.Mentességek:

A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett: a) a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet, b)6 . az egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat, c)7 az a - szakorvosi igazolással rendelkező - hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.

15. Tanulóáthelyezés:

Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, képzési igazolást kell kérnie három példányban, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően állít ki (3 munkanapon belül). Az igazolás kiállításáért a képzőszerv 5.000,- Ft-ot számíthat fel. Az igénybe nem vett vizsgadíj illetve szolgáltatás díját a képzőszerv visszafizeti.

16.Elméleti oktatás helye: 8600 Siófok, Fő utca 71-81.
Járműkezelési és Forgalmi oktatás helye: 
az Ön által választott képzőszervtől függ.

17. Pótóra igénylés: a szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, melynek díját az Ön által választott képzőszerv részére kell teljesíteni.

18. Felügyeletet ellátó szervezet: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Dél-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály.
Címe: 7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2.
Telefon: 82/527-640
Engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
Címe: 1066 Budapest, Teréz krt.62.
Telefon.: 06-1-8141818


19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

A tanfolyam (és annak egyes részeire) vonatkozó határidőket és a vizsgák teljesítésének határidejét figyelje és tartsa be.

A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.

A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.

20. Vizsgadíjak:

Elméleti vizsga díja: 4.600,- Ft +400,- Ft vizsgadíjhoz kapcsolódó költség

Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft 

A fenti díjakat a képzőszerv pénztárába kell befizetni vagy bankszámlájára utalni.

21. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos egyéb előírások:

Külföldi állampolgár igazolhatja az alapfokú iskolai végzettség meglétét: a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel, b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány ba) eredeti példányával, bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával, bc) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy bd) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

Külföldi állampolgár rendelkezzen magyarországi lakcímmel vagy tartózkodási hellyel.